గూగుల్ ప్లే మ్యూజిక్ నుండి మొత్తం పోతాయి

గూగుల్ ప్లే మ్యూజిక్ నుండి మొత్తం పోతాయి

ఇన్నాళ్లు ప్రతి ఒక్కరి స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో భాగమైన ప్రముఖ మ్యూజిక్‌ యాప్‌ గూగుల్ ప్లే మ్యూజిక్‌ ఇక కనుమరుగు కానుంది. దీన్ని శాశ్వతంగా మూసివేయాలని గూగుల్‌

Read More