గూగుల్ మీట్ నూతన ఫీచర్లు

గూగుల్ మీట్ నూతన ఫీచర్లు

కొవిడ్‌-19 ప్రభావంతో ఆన్‌లైన్‌ వినియోగం బాగా పెరిగిపోయింది. విద్యార్థుల పాఠాల నుంచి ఆఫీస్‌ సమావేశాల వరకు అన్ని ఆన్‌లైన్‌లోనే. దీంతో ఆన్‌లైన్‌ క్లాసులు

Read More