గూగుల్ Meet నూతన నిబంధన

గూగుల్ Meet నూతన నిబంధన

కరోనా దెబ్బకు ఎవరి ఇంటికి వెళ్లలేం. స్నేహితులను కలుసుకోలేని పరిస్థితి. కార్యాలయాల్లో నిర్వహించే సమావేశాలు, విద్యార్థుల బోధన కోసం ఇప్పుడంతా ఆన్‌లైన్‌ వ

Read More