గొడుగు కథలు

హాయ్‌ నేస్తాలూ.. బాగున్నారా? చాన్నాళ్లకు నన్ను తెరిచారే! వర్షాకాలం వచ్చేసిందనా! సరేగానీ.. దుమ్మూ ధూళీ ఉంటుంది.. కాస్త కడిగి ఆరబెట్టండి.. నన్నింతలా వాడ

Read More