గోంగూరతో మటన్ కలిపితే…మస్త్ మజా!

గోంగూరతో మటన్ కలిపితే…మస్త్ మజా!

శాకంబరీ ప్రసాదంగా పేరుగాంచింది గోంగూర. పంటి కిందికి చేరగానే పుల్లపుల్లగా పలకరించే పుంటి కూరతో పచ్చడి మెతుకులు తిన్నా.. పరమానందమే. చేయి తిరిగిన పాకనిప

Read More