గోవులను బలి చేయకండి

గోవులను బలి చేయకండి

బక్రీద్‌ పండగ సందర్భంగా ఆవులను బలి ఇవ్వవద్దని హోమ్‌మంత్రి మహమూద్‌అలీ ముస్లిం సోదరులకు విజ్ఞప్తిచేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని మతాలను సమానంగా పరస్పరం

Read More