గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనాకు కన్నం వేసిన కూలీలు

గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనాకు కన్నం వేసిన కూలీలు

యునెస్కో వారసత్వ చిహ్నాలలో ఒకటైన చైనా గ్రేట్ వాల్‌కు కొందరు భవన నిర్మాణ కూలీలు పెద్ద రంధ్రం చేశారు. 38 ఏళ్ల ఇద్దరు కార్మికులు, 55 ఏళ్ల ఓ మహిళా కార్మిక

Read More