ఘంటసాల భగవద్గీతని వినడం నా అదృష్టం-దేవిశ్రీ

ఘంటసాల భగవద్గీతని వినడం నా అదృష్టం-దేవిశ్రీ

అమరగాయకుడు, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు, స్వాతంత్ర సమరయోధుడు పద్మశ్రీ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు శత జయంతి వేడుకల సందర్భంగా ఆయనకి భారతరత్న పురస్కారం ప్రకటించాలనే

Read More