ఘనంగా డర్హం తెలుగు క్లబ్ దీపావళి

ఘనంగా డర్హం తెలుగు క్లబ్ దీపావళి

కెనడాలోని ఒంటారియో రాష్ట్ర డర్హం తెలుగు క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో దీపావళి వేడుకలు నిర్వహించారు. ఒషావా నగరంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రవాస యువతీయువ

Read More