ఘనంగా   తానా  మాతృభాషా వేడుకలు

ఘనంగా తానా మాతృభాషా దినోత్సవ వేడుకలు

తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవ వేడుకలు 2022 ఫిబ్రవరి 21న వర్చువల్‌గా జరిగాయి. తానా అధ్యక్షుడు లావు అంజయ్య చౌదరి తెల

Read More