ఘనంగా మలేషియా తెలంగాణ అసోసియేషన్(మైట) బతుకమ్మ సంబరాలు

ఘనంగా మలేషియా తెలంగాణ అసోసియేషన్(మైట) బతుకమ్మ సంబరాలు

మలేషియా తెలంగాణ అసోసియేషన్ (మైట) ఆధ్వర్యములొ పూల పండుగ అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. కౌలాలంపూర్లోని ద చక్ర రూఫ్ టాప్ హాల్లో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి ప్

Read More