ఘనంగా TANTEX172వ సాహిత్య సదస్సు

ఘనంగా TANTEX172వ సాహిత్య సదస్సు

నెలనెలా తెలుగు వెన్నెల ధారావాహికలో భాగంగా ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం(TANTEX) ఆధ్వర్యంలో 172వ సాహితీ సదస్సు ఆసక్తికరంగా సాగింది. ముఖ్య అతిథిగా డా.కొంపె

Read More