చంటిపిల్లలను కరోనా నుండి రక్షించేది తల్లిపాలే!

చంటిపిల్లలను కరోనా నుండి రక్షించేది తల్లిపాలే!

కరోనా వచ్చిన తల్లి.. బిడ్డకు పాలు ఇవ్వవచ్చా? ఆ పాలు తాగితే వైరస్‌ సోకుతుందా? బాలింతలు టీకా తీసుకోవచ్చా? ఇవీ ఇప్పుడు చాలామందిని వేధిస్తున్న సందేహాలు. న

Read More