చంద్రకళ….గిరిజనుల జీవకళ!

చంద్రకళ….గిరిజనుల జీవకళ!

ఆమె ఓ ఉద్యోగి. సాధారణంగా ఆ ప్రాంతానికి వచ్చినవారెవరైనా మొక్కుబడిగా విధులు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. దట్టమైన ఆ అటవీప్రాంతంలో సామగ్రిని అందించకపోయినా అడిగేవ

Read More