చంద్రబాబును మరిచిపోలేకపోతున్న తిరుపతి ప్రభుత్వద్యోగులు-తాజావార్తలు - Breaking News - Tirupati 108 104 Rathayatra Carries Chandrababu Photo

చంద్రబాబును మరిచిపోలేకపోతున్న తిరుపతి ప్రభుత్వద్యోగులు-తాజావార్తలు

* తిరుపతిలో చేపట్టిన 104, 108 వాహనాల రథయాత్ర ప్రారంభ సమావేశం ఏర్పాట్లలో తప్పిదం దొర్లింది. సమావేశ వేదికకు పక్కన ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలో ముఖ్యమంత్రి వ

Read More