చంద్రబాబు కుటుంబానికి ఒహాయో ప్రవాసుల సంఘీభావం

చంద్రబాబు కుటుంబానికి ఒహాయో ప్రవాసుల సంఘీభావం

ఏపీ అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు కుటుంబంపై అధికారపక్షం చేసిన ఆరోపణలను నిరసిస్తూ అమెరికాలోని ఒహాయో రాష్ట్ర ప్రవాసులు సమావేశమయ్యారు. మహిళలను గౌరవించాలని, రాజకీయ

Read More