చంద్రబాబు కోసం ఇర్విన్ ప్రవాసుల కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ

చంద్రబాబు కోసం ఇర్విన్ ప్రవాసుల కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ

లాస్ ఏంజెలెస్ ఇర్విన్ లో మహాత్మా గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకుని చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ కు ప్రవాస తెలుగు వారు సంఘీభావం తెలిపారు. సత్యమేవ జయతే అంటూ నల్

Read More