చంద్రబాబు వద్దంటే తీసేస్తా-తాజావార్తలు

చంద్రబాబు వద్దంటే తీసేస్తా-తాజావార్తలు

* చంద్రబాబు వద్దంటే శ్వేత నామినేషన్ కూడా తీసేస్తా..పార్టీ ఎవరికి మేయర్ సీటు,ఇఛేనా నాకు సంబందం లేదు?బెజవాడలో 64 డివిజన్లు తిరుగుతా నేను ఎక్కడికైనా వెళత

Read More