చనిపోదామనుకున్న నమిత

చనిపోదామనుకున్న నమిత

సన్నగా నాజూగ్గా ఉండి యువహృదయాలను కొల్లగొట్టిన నమిత.. ఆ తరువాత వచ్చిన బిల్లా, సింహా సినిమాల్లో బొద్దుగా కనిపించి బొద్దుగుమ్మ నమిత 'సొంతం' అనే ప్రేమకథా

Read More