చలికాలం కఫం ఇలా పారిపోతుంది

చలికాలం కఫం ఇలా పారిపోతుంది

శీతాకాలం కఫం సమస్య సర్వసాధారణం. అయితే ఊపిరితిత్తుల్లోని కఫం బయటకొస్తేగానీ దగ్గు, జలుబు, జ్వరం తగ్గవు. దాన్ని బయటకి రప్పించటం కోసం ఈ గృహవైద్యం ఉపయోగపడ

Read More