చికాగో పాఠశాలల్లో అయిదో తరగతి నుండి అందుబాటులో కండోంలు

చికాగో పాఠశాలల్లో అయిదో తరగతి నుండి అందుబాటులో కండోంలు

అమెరికాలోని షికాగో పబ్లిక్​ స్కూల్స్ ఎడ్యుకేషన్​ (సీపీఎస్‌) బోర్డు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఐదు, ఆపై తరగతుల విద్యార్థులకు పాఠశాలల్లో కండోమ్‌లు అందుబాట

Read More