చికెన్ ధరలకు రెక్కలు-వాణిజ్యం

చికెన్ ధరలకు రెక్కలు-వాణిజ్యం

* ఇంధన ధరల్లో తగ్గుదల కనిపించకపోయినప్పటికీ పెరుగుదలకు మాత్రం బ్రేక్‌ పడుతున్నాయి. మరి ఇదే ట్రెండ్ కొనసాగుతుందా..? మళ్లీ డీజీల్, పెట్రోల్ ధరులు పెరుగుత

Read More
చికెన్ ధరలకు రెక్కలు-వాణిజ్యం

చికెన్ ధరలకు రెక్కలు-వాణిజ్యం

* తిండి కలిగితే కండ కలదోయ్‌.. కండ కలవాడేను మనిషోయ్‌ అన్నారు గురజాడ వారు. ఆ మాట నేటి కరోనా కా లంలో అక్షర సత్యం. మహమ్మారి సోకితే తట్టుకుని నిలబడాలంటే పౌ

Read More