చిత్తూరు జిల్లాలో ₹10కోట్ల సెల్‌ఫోన్లు మాయం-నేరవార్తలు

చిత్తూరు జిల్లాలో ₹10కోట్ల సెల్‌ఫోన్లు మాయం-నేరవార్తలు

* చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం సరిహద్దు ప్రాంతంలో భారీ దోపిడీ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సెల్ ఫోన్లుతో వెళ్తున్న లారీ చోరీకి గురైంది.చెన్నై పొందుమలై నుంచి ఎమ్ఐ

Read More