చిన్నారిపై హిజ్రాల దారుణం-నేరవార్తలు

చిన్నారిపై హిజ్రాల దారుణం-నేరవార్తలు

* చంటి బిడ్డను తల్లి దగ్గర్నుంచి లాక్కున్న ఓ హిజ్రా.. డబ్బులిస్తేనే విడిచిపెడతానని డిమాండ్‌ చేశారు. చివరకు, ఆ హిజ్రా ఒడిలోనే చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోయ

Read More