చెక్కు భూమిపత్రాలు అందజేసిన కేసీఆర్

చెక్కు భూమిపత్రాలు అందజేసిన కేసీఆర్

సూర్యాపేటలో కల్నల్ సంతోష్ నివాసానికి వెళ్లిన సీఎం కేసీఆర్ హైదరాబాద్ నుంచి రోడ్డు మార్గంలో సూర్యాపేట చేరుకున్న సీఎం రూ.5 కోట్ల చెక్, ఇంటి స్థలం పత్

Read More