చేతన ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పేద  విద్యార్థినులకు ల్యాప్‌టాప్‌ల పంపిణి - Chetana Foundation Helps Poor Merit Students In KJSS Guntur

చేతన ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పేద విద్యార్థినులకు ల్యాప్‌టాప్‌ల పంపిణి

చేతన ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పేద విద్యార్థినులకు ల్యాప్‌టాప్‌ల పంపిణి గుంటూరులోని కే జే ఎస్ ఎస్ ట్రస్టులో ఆశ్రయం పొందుతున్న 38 మంది నిరుపేద విద్యార్థి

Read More