చేతిలో పెట్టి వెళ్లిపోయాడు

చేతిలో పెట్టి వెళ్లిపోయాడు

కీర్తి సురేష్‌ అందం ముందు వెన్నెలైనా చిన్నబోవాల్సిందే. అంతటి అందగత్తెను కళాశాల చదివే రోజుల్లో ఎన్ని ప్రేమ లేఖలు వచ్చాయని అడిగితే ఇలా సమాధానం చెప్పుకొం

Read More