చేపలు గుడ్లు ఉత్పత్తిలో ఏపీకి ప్రథమ స్థానం

చేపలు గుడ్లు ఉత్పత్తిలో ఏపీకి ప్రథమ స్థానం

దేశవ్యాప్తంగా పండ్లు, కోడి గుడ్లు, చేపల ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ధాన్యం, మాంసం ఉత్పత్తిలో ఏపీ నాలుగో స్థానంలో ఉండగా పాల ఉత్పత్

Read More