చైనా టవర్లు కూల్చేసిన భారత సైన్యం

దక్షిణ పాంగాంగ్ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకున్న భారత్ చైనీస్ టవర్ మొత్తాన్ని కూల్చి పారేసిన "స్పెషల్ ఫ్రాంటియర్ ఫోర్స్" భారత్ స్వాధీనం చ

Read More