జకోను ఓడించి…తొలి టైటిల్ గెలిచి

జకోను ఓడించి…తొలి టైటిల్ గెలిచి

యూఎస్‌ ఓపెన్‌ పురుషుల సింగిల్స్‌ ఫైనల్‌ పోరులో రష్యా ఆటగాడు డానిల్‌ మెద్వెదెవ్‌ అద్భుతం చేశాడు. తన కేరీర్‌లో తొలి గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టైటిల్‌ సాధించాడు. అ

Read More