డా.ముక్కామల అప్పారావుపై ఎన్నారై డైరక్టర్ల ఆరోపణలు

డా.ముక్కామల అప్పారావుపై ఎన్నారై డైరక్టర్ల ఆరోపణలు

ఎన్ఆర్ఐ డైరెక్టర్ బుచ్చయ్యచౌదరి.. కామెంట్స్. హాస్పిటల్ అమ్మటం మా డైరెక్టర్లలో మెజారిటీ సభ్యులకి ఇష్టం లేదు. మూడు నెలల క్రితం అవినీతి జరిగిందని భ

Read More