తన ఫోన్లు ట్యాపింగ్ చేస్తున్నారని మోడీకి బాబు ఫిర్యాదు

తన ఫోన్లు ట్యాపింగ్ చేస్తున్నారని మోడీకి బాబు ఫిర్యాదు

★ మీ సమర్ధ, శక్తివంతమైన నాయకత్వంలో దేశ భద్రత గణనీయంగా ఇనుమడించింది, మన సాయుధ దళాలు నూతన విశ్వాసాన్ని పొందాయి. ★ అంతర్గతంగా, ఉగ్రవాదులు మరియు ఉగ్రవ

Read More