“తానా ఫౌండేషన్-స్వేచ్ఛ” ఆధ్వర్యంలో ఉచిత మెగా మెడికల్ క్యాంప్

“తానా ఫౌండేషన్-స్వేచ్ఛ” ఆధ్వర్యంలో ఉచిత మెగా మెడికల్ క్యాంప్

గచ్చిబౌలిలోని "స్వేచ్ఛ" కార్యాలయంలో తానా ఫౌండేషన్ సహకారంతో ఉచిత మెగా మెడికల్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేశారు. 20 నెలలుగా ప్రతి మొదటి ఆదివారం నిర్వహించబడుతున్న

Read More