తానా 2023 ఎన్నికలు. డల్లాస్‌లో గోగినేని ఎన్నికల ప్రచారం. Gogineni Sreenivasa Campaign In DFW For TANA 2023 Elections

తానా 2023 ఎన్నికలు. డల్లాస్‌లో గోగినేని ఎన్నికల ప్రచారం.

2023 ఎన్నికల్లో తానా అధ్యక్ష అభ్యర్థిగా పోటీలో ఉన్న డెట్రాయిట్‌కు చెందిన ప్రవాసాంధ్రుడు గోగినేని శ్రీనివాస ఈ శనివారం డల్లాస్‌లో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహ

Read More