తిరువూరులో అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభించిన కేశినేని చిన్ని

తిరువూరులో అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభించిన కేశినేని చిన్ని

తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కేశినేని శివనాథ్(చిన్ని) ఆధ్వర్యంలో తిరువూరు పట్టణంలో మొబైల్ అన్న క్యాంటీన్ను బుధవారం నాడు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజ

Read More