తుప్పు తుపాకీలతో ఒలంపిక్స్‌కు వెళ్లిన భారత షూటర్లు

తుప్పు తుపాకీలతో ఒలంపిక్స్‌కు వెళ్లిన భారత షూటర్లు

ఒలింపిక్స్‌లో షూటర్ల నిరాశాజనక ప్రదర్శన కొనసాగుతోంది. వరుసగా రెండో రోజూ ఈ క్రీడలో పతకం దక్కలేదు. కచ్చితంగా పతకం వస్తుందనుకున్న 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్ట

Read More