నాకు అసహ్యం కలుగుతోంది: వెంకయ్య

నాకు అసహ్యం కలుగుతోంది: వెంకయ్య

ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు కృష్ణాజిల్లాలో పర్యటించారు. అక్కడి స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ లో యువతతో ముఖాముఖీ నిర్వహించారు. కులం- మతం- వర్గం- జిల్లా పేర్లతో జ

Read More