నాగాయలంకలో క్షిపణి కేంద్ర నిర్మాణం పనులు

నాగాయలంకలో క్షిపణి కేంద్ర నిర్మాణం పనులు

భారత దేశ రక్షణ తో పాటు ప్రజా ఆరోగ్య పరిరక్షణకు ప్రస్తుతం ఎనలేని కృషి జరుగుతున్నదని యుద్ధ అస్త్రశస్త్రాలు తయారీలో ప్రపంచంలో అమెరికా, చైనా, రష్యా వంటి

Read More