నాట్స్ నా కన్నబిడ్డ వంటిది-బోర్డు నూతన ఛైర్మన్ అప్పసాని శ్రీధర్-NATS 2021 Convention In New Jersey-Appasani Sreedhar Will Be NATS BOD Chairman For 2020-21

నాట్స్ నా కన్నబిడ్డ వంటిది-బోర్డు నూతన ఛైర్మన్ అప్పసాని శ్రీధర్

2020-21కు ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సొసైటీ(నాట్స్) నూతన బోర్డు నూతన కార్యవర్గాన్ని ప్రకటించింది. నూతన ఛైర్మన్‌గా అప్పసాని శ్రీధర్ ఎన్నికయ్యారు. ఫిలడెల్ఫియా

Read More