నూజివీడు IIITలో ఆత్మహత్య

TNI నేర వార్తలు

* తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని నివాసంగా మార్చుకుంటాం అని హెచ్చరించిన గిరిజనులు. విజయనగరం జిల్లా శృంగవరపుకోట లో మూషిడిపల్లి పంచాయతీ లో గల కిల్లివాని కల్లలు

Read More