పింఛన్ సొమ్ముతో వాలంటీర్ పరారీ-నేరవార్తలు

పింఛన్ సొమ్ముతో వాలంటీర్ పరారీ-నేరవార్తలు

* కొత్త చెరువు మండలం బైరాపురం గ్రామంలో లక్షా ఐదు వేల రూపాయల పించన్ సొమ్ముతో ఉడాయించిన వాలంటీర్ మధుసూదన్ రెడ్డి.పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన సచివాలయం కార్య

Read More