పెరిగిన బులియన్ ధరలు-వాణిజ్యం

పెరిగిన బులియన్ ధరలు-వాణిజ్యం

* బులియన్ మార్కెట్‌లో జూన్ రెండో వారంలోనూ బంగారం ధరలు పెరుగురుతూనే ఉన్నాయి.ఈ రోజు బంగారం ధరలు అతి స్వల్పంగా పెరిగాయి. వెండి ధర కూడా బంగారం ధరతో పోటీ

Read More