పొట్టు తీయని ధాన్యంతో ఇన్సులిన్ నియంత్రణ

పొట్టు తీయని ధాన్యంతో ఇన్సులిన్ నియంత్రణ

పొట్టు తీయని ధాన్యాలను (హోల్‌ గ్రేయిన్స్‌ను) ఆహారంగా తీసుకుంటే అందులోని పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆరోగ్య కారకాలన్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఇదే అం

Read More