బఠాణీలు మాదిరి చైనాలో టీకాల పంపిణీ

బఠాణీలు మాదిరి చైనాలో టీకాల పంపిణీ

ఇంకా ప్రయోగదశలోనే ఉన్న కరోనా టీకాలను చైనాలో విచ్చలవిడిగా ప్రజలకు ఇవ్వడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇతరత్రా దుష్ప్రభావాలు కలుగుతున్నట్లు ఫిర్యాదులు

Read More