బీపీని నియంత్రించే సోంఫు

బీపీని నియంత్రించే సోంఫు

భోజనం చేశాక కొద్దిగా సోంపు నోట్లో వేసుకుంటాం. మౌత్‌ ఫ్రెష్‌నర్‌గానే కాదు రక్తహీనత, మూత్రనాళ సంబంధ వ్యాధుల్ని దూరం చేసే మందుగానూ సోంపు పనిచేస్తుంది. రో

Read More