బోధన్ మండలంలో 300మంది విద్యార్థులకు నాట్స్ చేయూత

బోధన్ మండలంలో 300మంది విద్యార్థులకు నాట్స్ చేయూత

నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని బోధన్ మండలంలో ప్రభుత్వ బడుల్లో చదువుకునే విద్యార్ధులకు బ్యాగులు, నోట్ పుస్తకాలు, పలక‌లు, పెన్నులు, పెన్సిల్‌లు,

Read More