మధ్యప్రదేశ్ నూర్జహాన్ మామిడి…కిలో ₹1000

మధ్యప్రదేశ్ నూర్జహాన్ మామిడి…కిలో ₹1000

పండ్లలో రారాజు మామిడి పండు అంటారు. ఏటా వేసవికాలంలో అందుబాటులోకి వచ్చే ఈ పండ్లను తినని వారు ఉండరు అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1400కుపైగా మ

Read More