ముగ్గురు జవాన్లను కాల్చి చంపిన మరో జవాను-నేరవార్తలు

ముగ్గురు జవాన్లను కాల్చి చంపిన మరో జవాను-నేరవార్తలు

* జవాన్లు పై తోటి జవాన్ కాల్పులు.◆ సుకుమా జిల్లా మారాయి గూడెం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని లింగంపల్లి బేస్ క్యాంప్ లో CRPF 50 బెటాలియన్ లోని ఒక CRPF జవాన్

Read More