మొక్కజొన్న పీచుతో టీ. మధుమేహులకు ఔషధం.

మొక్కజొన్న పీచుతో టీ. మధుమేహులకు ఔషధం.

సాధారణంగా మొక్కజొన్న నుంచి వచ్చే పీచును బయట పడేస్తుంటాం. పీచులో ఎలాంటి పోషకాలు ఉండవని మనం భావిస్తుంటాం. అయితే మొక్కజొన్న పీచులోనూ ఎన్నో పోషక గుణాలున్న

Read More