ముంబయిలో ఉల్లిదొంగల అరెస్ట్

ముంబయిలో ఉల్లిదొంగల అరెస్ట్

దేశంలో ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్న తరుణంలో ఉల్లి దొంగతనాలు ఎక్కువ అయ్యాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం ఓ దొంగ ఓ దుకాణంలోనికి ప్రవేశించి నగదు పెట్టె పక్కనే ఉన్నప్పటి

Read More